Alles wat je moet weten over het verlaagd btw-tarief op vastgoed

mei 17, 2022

Omwille van de coronacrisis vreesde de bouwsector dat er minder nieuwe opdrachten zouden binnenkomen. Om de bouwsector en de economie te ondersteunen, voerde de federale overheid daarom een tijdelijke verlaging van het btw-tarief door. Concreet gaat het om een verlaagd btw-tarief op vastgoed van 21% naar 6% voor de renovatie, afbraak en heropbouw van (nieuwbouw)woningen- en appartementen. Let wel: je kan enkel van dit gunstregime genieten als je aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Waarvoor?

Renovatie

Het verlaagd btw-tarief op vastgoed van 6% is van toepassing op renovatiewerken als je aan volgende voorwaarden voldoet:

 • Je woning is ouder dan 10 jaar ;
 • Het betreft een privéwoning of slechts een ‘bijkomstig’ gedeelte ervan dient om jouw beroep uit te oefenen ;
 • De renovatiewerken worden rechtstreeks aan de eindgebruiker (eigenaar of huurder) gefactureerd ;
 • De levering en de plaatsing van de materialen moeten door dezelfde aannemer gebeuren.

Opgelet: Doe-het-zelvers krijgen geen verlaagd btw-tarief op de aankoop van hun materiaal.

Afbraak en heropbouw

Afbraak en heropbouw wordt niet beschouwd als renovatie. Om voor sloop- en nieuwbouwprojecten te kunnen genieten van het verlaagde btw-tarief, moet je eerst een gebouw laten afbreken. Dat hoeft niet per se een huis te zijn: een loods of stelplaats komt ook in aanmerking. Op dergelijke sloop en nieuwbouw moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Je koopt de woning als een natuurlijke persoon, dus niet via een vennootschap ;
 • De nieuwe woning moet je enige en eigen woning zijn. Je mag geen andere eigendommen bezitten (tenzij je mede-eigenaar van een woning bent geworden ingevolge een erfenis) ;
 • De woning moet je enige en eigen woonplaats zijn ;
 • Indien je de woning toch wil verhuren dan kan dit enkel indien je de woning voor minstens 15 jaar ter beschikking stelt aan een sociaal verhuurkantoor ;
 • Je moet je domicilie zonder uitstel plaatsen in de woning van zodra ze afgewerkt is ;
 • De woning moet hoofdzakelijk (meer dan 50%) voor persoonlijk gebruik aangewend worden ;
 • De woning mag een bewoonbare oppervlakte hebben van maximum 200 m2.*

Deze voorwaarden moeten gedurende 5 jaar behouden blijven. Leef je de voorwaarden niet voldoende lang na, dan zal je het genoten btw-voordeel (deels) moeten terugbetalen.

*Voor de berekening van de bewoonbare oppervlakte tellen binnenmuren, garages, badkamers, wc’s, bergingen en niet bewoonbare kelders/zolders niet mee.

Tot wanneer?

Deze tijdelijke verlaging van het btw-tarief is enkel geldig voor facturen uitgereikt tussen 1 januari 2021 en 31 december 2023. Tot die tijd kan je dus genieten van 15% korting.

Voor kopers betekent deze regeling dus een fikse besparing. De totale kost van je nieuwbouwappartement bestaat uit de grondprijs waarop je registratierechten betaalt (bij het begin), en de constructieprijs waarop je btw betaalt (die betaal je in schijven naargelang de werken vorderen).

Een voorbeeld:

Je nieuwbouwappartement in Lier kost 300.000 euro. 100.000 daarvan is voor de grond, daarop betaal je dus 12% registratierechten (12.000 euro). Op de overige 200.000 betaal je 6% btw, dat is 12.000 euro. Zonder de btw-verlaging zou dat 42.000 euro geweest zijn. Je bespaart dus maar liefst 30.000 euro.