Wat is de impact van inflatie op de waarde van vastgoed?

juli 18, 2023

Inflatie – oftewel geldontwaarding – kan verschillende effecten hebben op de waarde en bijgevolg de aan- of verkoopprijs van vastgoed, afhankelijk van de situatie en de mate van geldontwaarding. Over het algemeen zijn er enkele belangrijke impactpunten:

  1. Waarde van vastgoed stijgt: Inflatie kan leiden tot een stijging van de prijzen van goederen en diensten, waaronder vastgoed. Als de inflatie hoger is dan de rentetarieven, kan dit leiden tot een toename van de vraag naar vastgoed als beleggingsmiddel. Onroerend goed wordt vaak gezien als een waardevaste investering omdat de prijzen ervan meestal stijgen samen met de inflatie.
  2. Bescherming tegen inflatie: Vastgoed kan dienen als een vorm van bescherming. Omdat het een tastbaar goed is, kan het in waarde toenemen naarmate de inflatie stijgt. Mensen kunnen vastgoed zien als een manier om hun koopkracht te behouden in tijden van inflatie, omdat de waarde van hun vastgoedbezittingen meestal toeneemt.
  3. Hogere financieringskosten: Hoge inflatie kan leiden tot hogere rentetarieven, wat van invloed kan zijn op de kosten van leningen voor de aankoop van vastgoed. Dit kan de vraag naar vastgoed verminderen, omdat de financieringskosten voor kopers hoger worden.
  4. Verminderde koopkracht: Bij hoge inflatie kan de koopkracht van mensen afnemen, waardoor het voor potentiële kopers moeilijker wordt om te kunnen kopen. Dit kan leiden tot een daling van de vraag naar vastgoed en daardoor mogelijk een afname van de prijzen.
  5. Huurinkomsten: Voor vastgoedeigenaren kan inflatie gunstig zijn als ze eigendommen bezitten die verhuurd worden. Huurinkomsten kunnen geïndexeerd worden naarmate de inflatie toeneemt, wat resulteert in hogere inkomsten voor vastgoedeigenaren.

Het is belangrijk op te merken dat geldontwaarding meestal niet het enige element is dat de vastgoedmarkt beïnvloedt. Andere factoren, zoals de economische situatie, de rentetarieven, de vraag- en aanbodverhoudingen, en overheidsbeleid, spelen ook een belangrijke rol bij het bepalen van de impact van inflatie op de vastgoedmarkt.