Betaal ik btw of registratierechten bij aankoop van een woning of bouwgrond?

juli 19, 2023

Bij de aankoop van een onroerend goed, en dus ook van een stuk grond, moeten er registratierechten betaald worden. Dat zijn belastingen die de notaris moet innen om ze vervolgens door te storten naar de overheid. Het bedrag dat je betaalt aan registratiebelasting verschilt per gewest, maar in Vlaanderen bedraagt die registratiebelasting voor de aankoop van een onroerend goed 12% (voor een enige eigen woning bedraagt de registratiebelasting maar 3%). In sommige gevallen zal een koper geen registratierechten moeten betalen op de aankoop van een woning, maar wel btw. Dat is zo wanneer de woning nieuw is. In dat geval heeft de verkoper de keuze om de woning met toepassing van btw te verkopen, behalve als hij daar beroepshalve toe verplicht is (als het bijvoorbeeld een bouwpromotor betreft).

Bij aankoop van een nieuwe woning

Op de aankoop van een nieuwe woning betaal je 21% btw. Een woning wordt als nieuw beschouwd tot en met 31 december van het tweede jaar dat volgt op het jaar van de eerste ingebruikname van de woning:

  • bv. als een woning voor het eerst bewoond werd op 21 juli 2023, dan is er nog sprake van nieuwbouw tot en met 31 december 2025.

De ingebruikneming van een appartement in een gebouw heeft geen invloed op de datum van ingebruikneming van de andere appartementen in dat gebouw.

Op de bouwgrond

Op de bijhorende bouwgrond die je samen met de woning aankoopt, moet je ook 21% btw betalen als de volgende 3 voorwaarden samen vervuld zijn:

  • er is een toelating om op de grond te bouwen en er wordt een gebouw opgericht dat verkocht wordt met btw ;
  • de grond en het gebouw worden door éénzelfde persoon verkocht ;
  • en de bouwgrond wordt tegelijk met het gebouw overgedragen.

Als aan deze voorwaarden niet voldaan is, of wanneer je alleen een bouwgrond koopt, betaal je registratierechten.

 

Bronnen:

https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/kopen-en-verkopen/betaal-ik-btw-of-registratierechten-bij-aankoop-van-een-woning-of-bouwgrond

https://www.notaris.be/wonen/bouwen-en-renoveren/registratierechten-of-btw